Pirttijärven Erä

 

Pirttijärven Erä on perustettu v. 1961.

Pirttijärven Erä on vuokrannut metsästysmaita noin 4167 hehtaaria pienriistan metsästykseen ja noin 4579 hehtaaria hirvenmetsästystä varten. Lisäksi Tuupovaaran itäisen kalaveden osakaskunnan vesialueella on seuran jäsenille lunastettu vesilintujen metsästysoikeus.

Pirttijärven Erällä on talkootyönä v. 1992 rakennettu metsästysmaja. Maja on seuran toiminnan tukikohta ja metsästysmajaa vuokrataan myös ulkopuolisille majan ylläpitokulujen peittämiseksi. Metsästysmajan sähköistys toteutettiin v. 2007. Vuonna 2006 on valmistunut Eräpirtin viereen kota.

Pirttijärven Erän jäsenmäärä on 91 jäsentä 17.2.2019.

Pirttijärven Erä on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin ja Pohjois-Karjalan kennelpiirin jäsen.

Pirttijärven Erän riistanhoito perustuu v. 2001 päivitettyyn riistanhoitosuunnitelmaan. Pirttijärven Erä osallistuu yhdessä Kokinvaaran Metsäjerppien  kanssa yhteen riistakolmiolaskentaan vuosittain.

Pirttijärven Erällä on metsästyksen osalta erilaista yhteistoimintaa.  Erä on hakenut hirviluvat yli 35 vuoden ajan yhteisluvassa tuupovaaralaisten metsästysseurojen kanssa. Samoin Erä on toiminut yhteistoiminnassa muitten pohjoiskarjalaisten metsästysseurojen kanssa suurpetojen metsästyksessä. Metsästysseuralla on hirvenmetsästyksen ohjesääntö.