Pirttijärven Erä

 

Metsästystoiminta

Pirttijärven Erä osallistuu hirven ja ilveksen yhteislupametsästykseen tuupovaaralaisten metsästysseurojen kanssa. Erän jäsenet osallistuvat myös karhun ja suden yhteislupametsästykseen yhdessä pohjoiskarjalaisten metsästysseurojen kanssa.

Pirttijärven Erän alueella on runsaasti jokia ja puroja, joissa majava viihtyy. Erän jäsenillä on velvollisuus pitää majavakantaa kurissa metsätuhojen välttämiseksi. 

Seuran kesäkokous on vuosittain päättänyt metsästysjärjestelyistä. V. 2018 seuran jäsenen kiintiö metsäkanalintujen metsästyksessä oli yksi kanalintu, metso tai teeri. Riekko ja metsäkauris oli rauhoitettu.

Riistanhoito

Pirttijärven Erällä on riistanhoidon toteuttamista varten olemassa riistanhoitosuunnitelma, jossa seuran alue on jaettu 6 lohkoon.

Riistanhoidon pääpaino ovat riistapellot, vesilintujen rantaruokinta, jänisten ruokintapaikat ja hirvien nuolukivet. Pienpetojen pyynti on myös osa riistanhoitoa.

Tiedotustoiminta

Seura hoitaa tiedotustoimintaa jäsenistön suuntaan sihteerin lähettäessä kaikille jäsenille jäsentiedotteen talvikokouksen ja kesäkokouksen jälkeen.

Maanomistajille metsästysseura järjestää joka vuosi hirvipaistitilaisuuden.