Pirttijärven Erä

PIRTTIJÄRVEN ERÄ RY

VUOSIKOKOUS

Pirttijärven Erän vuosikokous pidettiin 17.2.2019 klo 16 Asemantiellä Koverossa. Kokouksessa oli läsnä 14 seuran jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sami Tuupanen.

Johtokunnasta olivat erovuorossa Leo Tuupanen, Markus Ahponen ja Kari Mononen.

Leo Tuupanen ja Markus Ahponen valittiin uudestaan jatkamaan johtokunnassa. Kari Monosen ilmoittettua halukkuudestaan väistyä johtokunnasta, niin tilalle valittiin Juha Tuupanen, joka valittiin myöskin varapuheenjohtajaksi.

 

Pirttijärven Erä ry. vuonna 2019:

Johtokunta:

pj.  Sami Tuupanen

vpj. Juha Tuupanen

jäsenet:

Markus Ahponen

Juha Jormanainen

Jussi Lauronen

Harri Mustonen

Leo Tuupanen

rahastonhoitaja Timo Puustinen

sihteeri Mikko Puustinen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Arto Juutinen ja varalle Martina Bamberg.

 

JÄSENASIAT

Pirttijärven Erän jäsenmäärä on tällä hetkellä 91 (17.2.2019) jäsentä. Jäsenhakemuksia ei ollut käsiteltävänä. Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään: 50 € varsinainen jäsen sekä 15 € kannattajajäsen.

Mikäli seuran jäsen ei pääse tekemään riistanhoito- tai talkootyötä, suositamme riistanhoitovelvoitemaksun maksamista. Maksu on kuitenkin haluttu pitää vapaaehtoisena ja summankin voi päättää itse. Tämän maksun voi suorittaa jäsenmaksun yhteydessä.

Ilmoitathan sihteerille myöskin mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu, muutoin jäsenkirje ja jäsenmaksu eivät löydä perille. Seura kannustaa myös ilmoittamaan sähköpostiosoitteen mikäli sinun on mahdollista ottaa tämä jäsenkirje sekä jäsenmaksu vastaan sähköpostilla perinteisen kirjeen sijaan. Sähköpostiosoite täytyy olla seuran tiedoissa mikäli haluat päästä käyttämään reviiriohjelmaa. Pirttijärven Erälle on luotu whatsapp-ryhmä, jonka kautta voidaan tiedottaa nopeammin ja tehokkaammin asoita. Täällä on mahdollista keskustella myös vapaasti myös muista metsästykseen liittyvistä asioista. Jos haluat sinut lisättäväksi ryhmään, niin ilmoita siitä Samille tai Mikolle.

Metsästäjäliiton jäsenten postiosoitteenmuutokset täydentyvät nykyisin nettijäsenrekisteriin automaattisesti Itellan päivityspalvelun kautta. Osoitteen päivittymiseksi riittää, että jäsen

tekee muuttoilmoituksen postiin. Tätä kautta myös seuramme sihteeri saa oikean osoitteen, sekä liiton jäsenkortti ja Jahti-lehti osaavat sinulle perille.

 

METSÄSTYS

Pirttijärven Erä on vuokrannut metsästysmaita noin 4166 hehtaaria pienriistan metsästykseen ja noin 4579 hehtaaria hirvenmetsästystä varten. Ajankohtaisimman tiedon metsästysalueista rajoituksineen löydät reviiristä. Hirven- ja suurpetometsästyksen johtajaksi valittiin Harri Mustonen ja varajohtajaksi Mikko Puustinen. Majavankaadoista olisi hyvä tehdä ilmoitus seuran sihteerille omaseurantaa varten; kaatopäivä, -paikka, sukupuoli ja kg.