Pirttijärven Erä

KESÄKOKOUS

Pirttijärven Erän kesäkokous pidettiin keskiviikkona 9.8.2017 Eräpirtillä.

UUDET JÄSENET

Uutena jäsenenä hyväksyttiin seuraan Tarja Tuupanen ja uutena koejäsenenä Valtteri Nuora.

VIERASKORTIT JA SAALISKIINTIÖT

Metsäkanalinnun saaliskiintiöksi päätettiin 1 metsäkanalintu. Naaraat suositeltiin

rauhoitettavaksi. Pyylle ei rajoituksia. Riekko rauhoitettiin. Metsäkanalinnuille ei

vieraantuontioikeutta metsälle. Kehotetaan tarkkailemaan valtakunnallisia

metsästysrajoituksia.

Sorsalintujen metsästyksessä ei rajoituksia. Tuupovaaran itäisen kalastuskunnan alueella

seura maksaa sorsanmetsästysmaksun, jolloin metsästys on jäsenille ilmainen. Muille seura

myy lupia Pirttijärven alueelle hintaan 5 €. Itäinen kalastuskunnan alue käsittää Eimisjärven,

Pirttijärven, Kinnasjärven ja Kitsanjärven. Seuran alueella sorsia saa metsästää maalla,

muualla metsästys on tapahduttava muualla kuin rannalla.

Majavan metsästystä suositellaan, ei rajoituksia. Kaadoista pyydetään tekemään ilmoitus

sihteerille (paikka, aika, paino ja sukupuoli).

Jäniksen ja rusakon metsästykselle ei rajoituksia. Pienpetojen metsästystä suositellaan, ei

rajoituksia.

Pienriistan, käsittäen majavan, jäniksen ja pienpetojen metsästyksen, vieraskortin hinta on

10 €/vrk ja 50 € koko pyyntikausi. Vieraskortilla metsästys vaatii aina jäsenen mukanaolon

metsällä.

Metsäkauris seuran alueella rauhoitettiin.

 

Vieraskortteja tulevalla metsästyskaudella myyvät Timo Puustinen ja Kari Mononen.

Vieraskortin voi maksaa seuran tilille ja ilmoittaa asiasta luvan myyjälle. Kuitin voi tulostaa

metsälle mukaan tai mikäli myyjän kanssa sovittu, tarkastustilanteessa soitto luvan

myyjillekin käy. Vieraskortilla metsästys vaatii jäsenen mukana oloa metsällä.


HIRVEN METSÄSTYS

Hirvenmetsästyksen johtajana toimii Harri Mustonen ja varajohtajana Kari Mononen. Lupia

seuralla on 2 aikuista ja yksi vasa. Hirvenmetsästys päätettiin aloittaa  la 21.10.2017 klo

7.00. Kaikki halukkaat voivat tällöin saapua Eräpirtille. Mikäli ei pääse aloitukseen mukaan,

mutta haluaa hirviporukkaan, tulee asiasta ilmoittaa ennen tätä Harri Mustoselle.

KOIRAKOEMAASTOT

25.11. Susirajan pamaus – ajokoirakoe, järjestää Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys,

päämaastona Hurttavaara ja varalla Pentuvaara